Loon- / salarisadministratie

Wij verzorgen de gehele procedure van de loon- en salarisadministratie.

Volgens afspraak kunnen volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Opstellen van loonstrookjes voor uw personeel

Boeken van de financiële gegevens in de administratie

Calculatie van te betalen loonheffing bestaande uit:

  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • Premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en WAO/WIA)
  • Loonbelasting premie Volksverzekeringen
  • Bruto-netto-berekening

Correspondentie met belastingdienst bij problemen en tegenvallers

Correspondentie met UWV

Adviseren op het gebied van loonheffingen (bv. mogelijkheden van beloningen en consequenties voor loonbelasting)