Evidenta contabila completa

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare si principiile contabilitatii
 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor, furnizorilor etc;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislatia în vigoare
 • Stabilirea obligatiilor de plata

Consultanta financiar-contabila, fiscala, administrativa si de drept comercial

 • Impozit pe profit, sedii permanente, deductibilitatea dobânzilor
 • Impozit cu retinere la sursa pe veniturile nerezidentilor, prevederile legislatiei românesti vs. cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de România
 • Impozit pe venit si contributii sociale, impozit pe dividende
 • Taxe locale (cladiri, terenuri, autovehicule)
 • Taxa pe valoarea adaugata - legislatie locala si Directive ale Uniunii Europene
 • Alerte fiscale în functie de profilul societatii

Resurse umane si salarizare

 • Gestionarea dosarelor de personal, intocmirea de adeverinte pentru salariati
 • Întocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale
 • Completarea si transmiterea Registrului de evidenta a salariatilor (Revisal) catre ITM conform prevederilor legale
 • Verificarea si procesarea pontajelor pentru calculul salarial, evidenta concediilor de odihna, verificarea certificatelor de concediu medical, calculul salariilor
 • Întocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare
 • Generarea si transmiterea la ANAF a declaratiei unice 112

Servicii conexe

Servicii de secretariat / Prelucrari baze de date / Activitati de curierat