Na področju davkov vam nudimo celostno storitev davčnega svetovanja za fizične in pravne osebe.

Fizične osebe:

 • opozarjamo na roke za vložitev davčnih napovedi, pripravljamo davčne napovedi in obračune,
 • pregledujemo pravilnosti davčnih odločb in stranko zastopamo v davčno inšpekcijskih pregledih.
 • najpogosteje podpiramo pri pripravi napovedi kapitalskih dobičkov, napovedi obresti na depozite, prejetih pri bankah v EU, prijavi vzdrževanih družinskih članov, pregledu informativnega obračuna dohodnine in pripravi ugovora.
 • Specializirani smo za čezmejna vprašanja s področja socialnega zavarovanja in obdavčitve za tiste fizične osebe, ki so rezidenti v Sloveniji, delajo pa v drugi državi članici EU.
 • Natančno poznavanje prakse odprave dvojnega obdavčevanja istega dohodka v dveh različnih državah in Sporazumov o odpravi dvojnega obdavčenja, ki jih ima Slovenija sklenjene s 50 državami, nam omogoča reševanje vsakršnih vprašanj dvojnega obdavčevanja in določanje pravilnega davčnega odtegljaja v državi vira (obresti, dividende, kapitalski dobički, dohodki iz nepremičnin, dohodki direktorjev, dohodki športnikov in umetnikov itd.).

Za pravne osebe nudimo:

 • davčno načrtovanje in optimiranje,
 • davčno spremljanje pravilnosti poslovanja,
 • priprava davčnih obračunov in sodelovanje v davčno inšpekcijskih pregledih.
 • Opravimo celostni hitri ali natančni pregled poslovanja z vidika davkov in posledično svetujemo o primernem razmerju med lastniškim in dolžniškim financiranjem.
 • Veliko pozornost namenjamo poslovnim dogodkom z mednarodno komponento – izplačevanje dohodka iz Slovenije v tujino  ali obratno - in dolžnost obračuna ali oprostitve davčnega odtegljaja na viru.
 • Pripravljamo letne davčne obračune za pravne osebe (DDPO), opravljamo registracije tujih družb za DDV namene v Sloveniji in oddajamo mesečne DDV napovedi.
 • Tekoče odgovarjamo na vprašanja s področja davka na dodano vrednost, dohodnine, postopkovnih vprašanj s področja davkov, davka na plovila, davka na motorna vozila in davka od dohodkov pravnih oseb, kamor sodi tudi izvedba davčno nevtralnih statusnih sprememb.