Doradztwo finansowe i majątkowe 

Nasi Klienci są na bieżąco informowani o aktualnej sytuacji finansowej firmy, a także o kierunku, w którym podąża. Wiedza o kondycji przedsiębiorstwa jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji dla efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa w obecnych warunkach budżetowych, gospodarczych i prawnych .

Nasze usługi obejmują:

  • Aktywa i przegląd płynności: stan aktywów i płynności w bilansie i rachunku zysków i strat,
  • Aktywa i płynność: związane z zestawieniem zmiam w aktywach w netto oraz środkach pieniężnych,
  • Zarządzanie ryzykiem: kontrolowanie i zabezpieczanie ryzyka
  • Planowanie sukcesji.