Państwa polska księgowość nie potrafi rozwiązać problemu związanego z transgranicznym charakterem transakcji? Macie Państwo obawy przed systemem podatkowym obcego Państwa?

Od wielu lat zwracają się do nas polskie i niemieckie podmioty, które natrafiły na barierę prawną i językową związaną z wykonywaniem działalności w drugim Państwie. W ostatnich latach szczególnie wzrosło znaczenie doradztwa dotyczące transakcji transgranicznych.

Mamy gotowe pomysły na towarzyszenie Państwu w planach inwestycyjnych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań podatkowych dotyczących działalności gospodarczej oraz w sprawach majątkowych oferujemy Państwu nie tylko w NIemczech - także na terenie Słowacji oraz Węgier.